RoadbookMaker screen-shots

home
Volgende screen-shots geven een beeld van een aantal vensters in RoadbookMaker.
Klik op de figuren om ze vergroot in een nieuw venster te openen.

Figuur Omschrijving
Hoofdvenster met de uitgebreide bibliotheek van standaard beschikbare iconen plus een werkbalk waar zelfgemaakte iconen aan toegevoegd kunnen worden. Ook het keuzevenster is weergegeven met de mogelijke richtingen voor het geselecteerde icoon.
Tekenvenster waarin de standaardiconen aangepast kunnen worden en nieuwe iconen getekend kunnen worden. Bemerk ook de lijst rechts met figuurtjes die snel in de tekening kunnen worden ingevoegd zoals kerk, rivier, brug, flits, gebouw, enz.
Afdrukvoorbeeld met mogelijkheid tot het instellen van geavanceerde afdrukparameters, een keuzeoptie voor de scheidingslijn tussen de rijen van het roadbook, toevoegen van kop- en voettekst, ...
Venster met zelfingestelde papierformaten. Hierin kunt u nieuwe papierformaten aanmaken waarop u de roadbooks wenst af te drukken.
Het venster om de werkbalken met iconen (standaard iconen, eigen iconen, lijst met invoegfiguren) te organiseren en aan te passen. Deze werkbalken kunnen ook opgeslagen worden in een bestand om te kunnen uitwisselen met andere gebruikers.
Opties venster, tabblad kolommen. Hiermee kunt u de kolommen van het roadbook aanpassen, toevoegen, verwijderen, formules instellen (bv: omrekening miles > kilometers en omgekeerd), breedte, al dan niet mee afdrukken, enz...
Optie venster, tabblad roadbooks. Hiermee kunt u instellingen wijzigen die van toepassing zijn op de roadbookdocumenten: rijhoogte, kalibratie, nauwkeurigheid, 'teller op 0' tekst, enz...
Optie venster, tabblad algemeen. Hiermee wijzigt u algemene instelleing zoals de standaard instellingen voor het afdrukvoorbeeld, slimme scheidingslijnen gebruiken, bestandsconversies inschakelen enz...


Copyright 2008 vvSoftware. All rights reserved.